فروش!

Arabesk top compisite set

5200000ریال

ست کامپوزیت Arabesk Top (1xA1 + 4xA2 + 2xA3  )

کامپوزیت مایکروهایبرید با فیلر BCS  ( فیلر سرامیکی )

موارد مصرف :

ترمیم پوسیدگی های کلاس I   تا   V

بازسازی دندان های قدامی

ونیر دندانهای قدامی

تصحیح فرم و رنگ جهت افزایش زیبایی

اسپلینت دندان ها

ترمیم ونیر ها

اینله های کامپوزیتی

کوربیلدآپ

مزایا :

خواص فیزیکی بسیار عالی

شرینکیج کمتر نسبت به کامپوزیت های موجود

حجم فیلر بالا معادل 87%  w/w

مقاومت بالا در برابر سایش

کاربرد آسان به واسطه عدم چسبندگی به اینسترومنت

زیبایی فوق العاده

قابل استفاده با تمام باندینگ ها

ست انتخاب رنگ ساخته شده از کامپوزیت اصلی